Cảm biến sợi quang CX6-DN30 & CX6-DP30

▶ Màn hình hiển thị kỹ thuật số đôi
▶ Bốn loại chế độ đáp ứng tùy chọn để lựa chọn
▶ Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tính nhất quán tốt, hiệu suất chi phí cao
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh, hơn 30 bộ có thể được sử dụng song song
▶ Thực hiện cài đặt ngưỡng và âm lượng ánh sáng thông qua một nút và dễ vận hành

.
.
.
.