CẢM BIẾN SỢI QUANG CX6 -DN10 & CX6-DP10

▶ Màn hình hiển thị kỹ thuật số đôi
▶ Bốn loại chế độ đáp ứng tùy chọn để lựa chọn
▶ Tích hợp chức năng bù hiệu chỉnh ánh sáng, tính ổn định của sản phẩm mạnh mẽ
▶ Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tính nhất quán tốt, hiệu suất chi phí cao
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh, hơn 30 bộ có thể được sử dụng cạnh nhau
▶ Nhận ra cài đặt ngưỡng và âm lượng ánh sáng thông qua một nút và dễ vận

.
.
.
.