Cảm biến sợi quang Dòng cáp quang CX2

▶ Điểm nhỏ, thích hợp để phát hiện các vật thể nhỏ
▶ Chống uốn cong tốt, không gian lắp đặt nhỏ
▶ Thích hợp cho độ chính xác cao, tốc độ cao và các môi trường đặc biệt khác

.
.
.
.