Dây DC 3 cảm ứng Dòng CL08

Cáp tiêu chuẩn 2m
▶ Độ chính xác lặp lại cao
▶ Tần số đáp ứng cao
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh
▶ Cấu trúc đèn báo hai bên
▶ Tính nhất quán tốt, hiệu suất chi phí cao
▶ Cấu trúc mạnh mẽ và bền, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy

.
.
.
.