Dây DC 3 hình chữ nhật – phẳng Dòng CL18

▶ Cấp IP67
▶ Độ chính xác lặp lại cao
▶ Kiểm soát độ lệch nhiệt độ thấp
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh
▶ Dễ dàng lắp đặt trong không gian hẹp
▶ Cấu trúc mạnh mẽ và bền, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy

.
.
.
.