Dây AC 2 hình trụ Dòng CC12

▶ Độ chính xác lặp lại cao
▶ Nhiều mạch bảo vệ
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh
▶ Nhiều ứng dụng phát hiện
▶ Cấu trúc mạnh mẽ và bền, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy

.
.
.
.