Dòng CPF

▶ Kích thước nhỏ, tiết kiệm không gian
▶ Hình dạng đa dạng, được sử dụng rộng rãi
▶ Dễ lắp đặt và có thể được cố định bằng vít M3
▶ Sản phẩm kết nối dễ kết nối hơn
▶ Chế độ hành động: BẬT sáng / BẬT công tắc tự do
▶ Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tốt nhất quán, hiệu suất chi phí cao

.
.
.
.