Dòng CPY

▶ Nhiều mạch bảo vệ
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh
▶ Dễ dàng lắp đặt trong không gian hẹp
▶ Chỉ báo trạng thái LED màu đỏ
▶ Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tính nhất quán tốt, hiệu suất chi phí cao

.
.
.
.