Dòng CPG TF25

Cấp IP67
▶ Phản hồi nhanh: 1ms
▶ Khả năng chống nhiễu mạnh
▶ Chế độ phản ứng: BẬT BẬT / BẬT Sáng tự do chuyển đổi tự do
▶ Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tính nhất quán tốt, hiệu suất chi phí cao

.
.
.
.